Uczestnicy

 

Projekt skierowany jest do 60 osób (32 kobiet, 28 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, w tym w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu spełniających wszystkie warunki:

  • Pozostawanie w wieku 18-29 lat
  • Miejsce zamieszkania: Całe województwo Podkarpackie
  • Posiadanie statusu osoby pozostającej bez pracy  nie uczestniczącej w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) lub fakt posiadania statusu osoby zatrudnionej na umowie krótkoterminowej lub umowie cywilnoprawnej

 

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

  • Kobiety
  • Osoby bierne zawodowo
  • Osoby z niepełnosprawnościami
  • Osoby o niskich kwalifikacjach
  • Osoby zamieszkujące średnie miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg
Script logo